खोल आडो खोल मारी घाटा री चामुंडा ये

खोल आडो खोल मारी, घाटा री चामुंडा ये,                                                              
आयोडा भगता ने दरसन देवो मारी जोग माया ये,
खोल आडो खोल मारी.....

घाटा पे बिराजी चामुंडा, ज्योत थारी जागी,
ढोल ने ढम काढ़े जाग जाओ मारी जोगमाया ये,
खोल आडो खोल मारी.....

सिंह चढ़ी माँ आवो ये भवानी, संग में भेरू लावो ये,
धुप ने धुवाडे हेलो देऊ मारी जोग माया ये,
खोल आडो खोल मारी.....

रात दिन थारी करू ये चाकरी, घाटा री धणियाणी ये,
एक आस बंधावे ,जागण देऊ मारी जोग माया ये,
खोल आडो खोल मारी.....

घाटा री चामुंडा मावड़ी, हेले बेगि आजे ये,
धरम तंवर थाने अरज करे, भगता री आस बंधा जे ये,
खोल आडो खोल मारी.....
download bhajan lyrics (153 downloads)