माँ तेरे मन्दिराँ दी सिफत

माँ कल्याणी आंबे रानी
शक्ति आधी भवानी तू मरदानी
युगा युगा तो द्वार तेरे दी
दुनिया रही दीवानी सुने कहानी
सबनू हर पल मिलदे मेवे कदे न आवे
माँ तेरे मंदिरा दी
सिफत करी न जावे माँ तेरे मंदिरा दी

दूर दूर तक भवन तेरे दे पैंदे ने लिशकारे
जगमग जगमग ज्योत जगदिया वजदे ढोल नगाड़े
जंगल तेरा नेह नाल जिथे मोर वी पैला पावे
माँ तेरे मंदिरा दी
सिफत करी न जावे माँ तेरे मंदिरा दी

हरे भरे तेरे पीपला दी माँ छा बहुत है ठंडी
जिथे बेह के माँ तू सबनू जाए मुरादा वंडी
ठंडी मीठी छा पीपला दी सब दे दिल नु भावे
माँ तेरे मंदिरा दी
सिफत करी न जावे माँ तेरे मंदिरा दी

सुहे रंग  दा झंडा तेरे दर ते लावे हुलारे
दर्शन करके नची जांदे तेरे भगत प्यारे
ढोली  वी आ विच मस्ती दे ढोल दे डगा लावे
माँ तेरे मंदिरा दी
सिफत करी न जावे माँ तेरे मंदिरा दी

तेरे मंदिरा विचो जावन सुरगा दे वल राहवा
सैने वाला मखन जिथे सब लई मंगे दुआवा
जेठी वी आ विच मंदिरा दे तेरे ही गुण गावे
माँ तेरे मंदिरा दी
सिफत करी न जावे माँ तेरे मंदिरा दी


ਮਾਂ ਕਲਿਆਣੀ, ਅੰਬੇ ਰਾਣੀ,
ਸ਼ਕਤੀ ਆਦਿ ਭਵਾਨੀ ਤੂੰ ਮਰਦਾਨੀ l
ਯੁਗਾਂ ਯੁਗਾਂ ਤੋਂ, ਦਵਾਰ ਤੇਰੇ ਦੀ,
ਦੁਨੀਆਂ ਰਹੀ ਦੀਵਾਨੀ ਸੁਣੇ ਕਹਾਣੀ l
ਸਭਨੂੰ ਹਰ ਪਲ ਮਿਲਦੇ ਮੇਵੇ, ਤੋਟ ਕਦੇ ਨਾ ਆਵੇ,  
ਮਾਂ ਤੇਰੇ ਮੰਦਿਰਾਂ ਦੀ,,, ( ਮੰਦਿਰਾਂ ਦੀ )
ਸਿਫ਼ਤ ਕਰੀ ਨਾ lll ਜਾਵੇ, ਮਾਂ ਤੇਰੇ ਮੰਦਿਰਾਂ ਦੀ l
( ਮੰਦਿਰਾਂ ਦੀ, ਸਿਫ਼ਤ ਕਰੀ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਮਾਂ ਤੇਰੇ ਮੰਦਿਰਾਂ ਦੀ )

ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ, ਭਵਨ ਤੇਰੇ ਦੇ, ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਲਿਸ਼ਕਾਰੇ l
ਜਗਮਗ ਜਗਮਗ, ਜੋਤਾਂ ਜੱਗਦੀਆਂ, ਵੱਜਦੇ ਢੋਲ ਨਗਾੜੇ ll
ਜੰਗਲ ਤੇਰਾ, ਨੇਹ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ, ਮੋਰ ਵੀ ਪੈਲਾਂ ਪਾਵੇ,
ਮਾਂ ਤੇਰੇ ਮੰਦਿਰਾਂ ਦੀ,,, ( ਮੰਦਿਰਾਂ ਦੀ )
ਸਿਫ਼ਤ ਕਰੀ ਨਾ lll ਜਾਵੇ, ਮਾਂ ਤੇਰੇ ਮੰਦਿਰਾਂ ਦੀ l
( ਮੰਦਿਰਾਂ ਦੀ, ਸਿਫ਼ਤ ਕਰੀ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਮਾਂ ਤੇਰੇ ਮੰਦਿਰਾਂ ਦੀ )

ਹਰੇ ਭਰੇ ਤੇਰੇ, ਪਿਪਲਾਂ ਦੀ ਮਾਂ, ਛਾਂ ਬਹੁਤੀ ਹੈ ਠੰਡੀ
ਜਿੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ, ਮਾਂ ਤੂੰ ਸਭਨੂੰ, ਜਾਏ ਮੁਰਾਦਾਂ ਵੰਡੀ
ਠੰਡੀ ਮਿੱਠੀ, ਛਾਂ ਪਿਪਲਾਂ ਦੀ, ਸਭ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਭਾਵੇ,
ਮਾਂ ਤੇਰੇ ਮੰਦਿਰਾਂ ਦੀ,,, ( ਮੰਦਿਰਾਂ ਦੀ )
ਸਿਫ਼ਤ ਕਰੀ ਨਾ lll ਜਾਵੇ, ਮਾਂ ਤੇਰੇ ਮੰਦਿਰਾਂ ਦੀ l
( ਮੰਦਿਰਾਂ ਦੀ, ਸਿਫ਼ਤ ਕਰੀ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਮਾਂ ਤੇਰੇ ਮੰਦਿਰਾਂ ਦੀ )

ਸੂਹੇ ਰੰਗ ਦਾ, ਝੰਡਾ ਤੇਰੇ, ਦਰ ਤੇ ਲਵੇ ਹੁਲਾਰੇ l
ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ, ਨੱਚੀ ਜਾਂਦੇ, ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਪਿਆਰੇ ll
ਢੋਲੀ ਵੀ ਆ, ਵਿੱਚ ਮਸਤੀ ਦੇ, ਢੋਲ ਤੇ ਡਗਾ ਲਾਵੇ,
ਮਾਂ ਤੇਰੇ ਮੰਦਿਰਾਂ ਦੀ,,, ( ਮੰਦਿਰਾਂ ਦੀ )
ਸਿਫ਼ਤ ਕਰੀ ਨਾ lll ਜਾਵੇ, ਮਾਂ ਤੇਰੇ ਮੰਦਿਰਾਂ ਦੀ l
( ਮੰਦਿਰਾਂ ਦੀ, ਸਿਫ਼ਤ ਕਰੀ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਮਾਂ ਤੇਰੇ ਮੰਦਿਰਾਂ ਦੀ )

ਤੇਰੇ ਮੰਦਿਰਾਂ, ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਵਣ, ਸੁਰਗਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਰਾਹਵਾਂ l
ਸੈਣੇ ਵਾਲਾ, ਮੱਖਣ ਜਿੱਥੇ, ਸਭ ਲਈ ਮੰਗੇ ਦੁਆਵਾਂ ll
ਜੇਠੀ ਵੀ ਆ, ਵਿੱਚ ਮੰਦਿਰਾਂ ਦੇ, ਤੇਰੇ ਹੀ ਗੁਣ ਗਾਵੇ,
ਮਾਂ ਤੇਰੇ ਮੰਦਿਰਾਂ ਦੀ,,, ( ਮੰਦਿਰਾਂ ਦੀ )
ਸਿਫ਼ਤ ਕਰੀ ਨਾ lll ਜਾਵੇ, ਮਾਂ ਤੇਰੇ ਮੰਦਿਰਾਂ ਦੀ l
( ਮੰਦਿਰਾਂ ਦੀ, ਸਿਫ਼ਤ ਕਰੀ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਮਾਂ ਤੇਰੇ ਮੰਦਿਰਾਂ ਦੀ )
ਅਪਲੋਡਰ- ਅਨਿਲਰਾਮੂਰਤੀਭੋਪਾਲ
download bhajan lyrics (338 downloads)