शेरावालिये तेरा जगराता हो

शेरावालिये तेरा जगराता हो,
मइयां तू जग जगननी माता हो,
मैया आज तेरा जगराता हो,
शेरावालिये तेरा जगराता हो,
जय जय शेरोवाली माँ,
जय जय शेरोवाली माँ,

तेरिया भगता ज्योत जगाई,
सोहनी तेरी मूरत सजाई,
मइयां रूप तेरा मन बाहता हो,
जय जय शेरोवाली माँ,
शेरावालिये तेरा जगराता हो,
जय जय शेरोवाली माँ,
मैया तू जग जनि माता हो,

शेर सवारी लगदी प्यारी महिमा तेरी अजब न्यारी,
माँ खोल किस्मत दा खाता हो,
जय जय शेरोवाली माँ,
शेरावालिये तेरा जगराता हो,
जय जय शेरोवाली माँ,
मैया तू जग जनि माता हो.............

सब दर बैठे झोली फैलाये,
चरना च तेरे आस लगाये,
मैया ऐसी मंगते तू दाता हो,
जय जय शेरोवाली माँ,
शेरावालिये तेरा जगराता हो,
जय जय शेरोवाली माँ,
मैया तू जग जनि माता हो,

प्रिया माँ तेरी भेटा गावे प्रदीप राणा शब्द सजावे,
मैया जन्म जन्म दा नाता हो,
जय जय शेरोवाली माँ,
शेरावालिये तेरा जगराता हो,
जय जय शेरोवाली माँ,
मैया तू जग जनि माता हो,
download bhajan lyrics (638 downloads)