हार श्रृंगार करां दाती दा

हार श्रृंगार करां दाती दा, हार श्रृंगार करां दाती दा,
मै रज रज दर्शन पावां, मैं नचदी नचदी आवां,
हार श्रृंगार करां दाती दा.....

किन्नी सोहणी लगदी माँ दी मुरत,
दिल विच वसदी एहो सूरत,
रात विरात माँ दर्शन देवे,
जो होवे दिल विच ओ ही माँ देवे,
जदो बुलावे अम्बे रानी,
जदो बुलावे अम्बे रानी, मैं सिर ते बल चल आवां,
मैं नचदी नचदी आवां,
हार श्रृंगार करां दाती दा......

दर मैनु माँ दा लगे बड़ा प्यारा,
रूप मैया दा सब तो न्यारा,
चरणा दे विच किथे गंगा वगदी,
शेर दी सवारी बड़ी प्यारी प्यारी लगदी,
पा के दर चिर आ जगदम्बे,
पा के दर चिर आ जगदम्बे, मैं क्यो ना शुक्र मनावां,
मैं नचदी नचदी आवां,
हार श्रृंगार करां दाती दा......

ऊँचेया पहाड़ा ते महामाया,
विच गुफा दरबार सजाया,
ज्योत तेरी दिन राती जगदी,
सबदे दिला नु रोशन करदी,
कोई ना खाली जावे दर तो,
कोई ना खाली जावे दर तो, मैं वी मुरादा पावां,
मैं नचदी नचदी आवां,
हार श्रृंगार करां दाती दा......
download bhajan lyrics (217 downloads)