खोलो माई अपना राज द्वारा

खोलो माई अपना राज द्वारा,
खोलो माई अपना राज द्वारा,
भगत खड़े हत्थ जोड़ नी माइये,
भगत खड़े हत्थ जोड़ नी माइये,
खोलो माई अपना राज द्वारा,
खोलो माई अपना राज द्वारा....

जद जद आवे माइये असुर सुहाना,
जद जद आवे माइये असुर सुहाना,
चाल पवन तेरी आइ मेरी माइये,
चाल पवन तेरी आइ मेरी माइये,
खोलो माई अपना राज द्वारा,
खोलो माई अपना राज द्वारा.....

सुहा-सुहा चोला माइये अंग विराजे,
सुहा-सुहा चोला माइये अंग विराजे,
केसर तिलक लगाया मेरी माइये,
केसर तिलक लगाया मेरी माइये,
खोलो माई अपना राज द्वारा,
खोलो माई अपना राज द्वारा....

शीश मुकुट मत्थे तिलक विराजे,
शीश मुकुट मत्थे तिलक विराजे,
गल फुल्लां दे हार नी माइये,
गल फुल्लां दे हार नी माइये,
खोलो माई अपना राज द्वारा,
खोलो माई अपना राज द्वारा.....

पंजा-पंजा पांडवा ने भवन बनाया,
पंजा-पंजा पांडवा ने भवन बनाया,
अर्जुन चंवर झुलाया मेरी माइये,
अर्जुन चंवर झुलाया मेरी माइये,
खोलो माई अपना राज द्वारा,
खोलो माई अपना राज द्वारा.....

लोंग सुपारी माइये ध्वजा नारियल,
लोंग सुपारी माइये ध्वजा नारियल,
तेरे लई भेंट लै आया मेरी माइये,
तेरे लई भेंट लै आया मेरी माइये,
खोलो माई अपना राज द्वारा,
खोलो माई अपना राज द्वारा....

दुरो-दुरो मैया तेरे भगत ने आउंदे,
दुरो-दुरो मैया तेरे भगत ने आउंदे,
बोलण जय-जयकार नी माइये,
बोलण जय-जयकार नी माइये,
खोलो माई अपना राज द्वारा,
खोलो माई अपना राज द्वारा.....

संगत भगत तेरीयां आरतियां करदे,
संगत भगत तेरीयां आरतियां करदे,
ज्योत होई ऐ प्रकाश मेरी माइये,
ज्योत होई ऐ प्रकाश मेरी माइये,
खोलो माई अपना राज द्वारा,
खोलो माई अपना राज द्वारा....

लै परिक्रमा माइ दे फिरन चुफेरे,
फिरन चुफेरे माइ दे बच्चडे ने तेरे,
चरणा च शीश झुकाया मेरी माइये,
चरणा च शीश झुकाया मेरी माइये,
खोलो माई अपना राज द्वारा,
खोलो माई अपना राज द्वारा....

चंदन दी चौकी तेरी चारे ने पावे,
चंदन दी चौकी तेरी चारे ने पावे,
आसन पर बिठालाई मेरी माइये,
आसन पर बिठालाई मेरी माइये,
खोलो माई अपना राज द्वारा,
खोलो माई अपना राज द्वारा.....
download bhajan lyrics (230 downloads)