दाते दा दीदार दीदार मैनु हो गया

दाते दा दीदार दीदार मैनु हो गया,
चरना दे नाल प्यार मैनु हो गया,

हर दम रेह्न्दियाँ सोच विचारा कदो मैं गंगा जल ले आवा,
लेके बाबे दे चरण धोआवा नाम दा खुमार खुमार मैनु हो गया,
दाते दा दीदार दीदार मैनु हो गया,

हर दम रेह्न्दियाँ सोच विचारा कदो मैं फुल्ला दे हार ले आवा,
लेके बाबे दे गल विच पावा नाम दा खुमार खुमार मैनु हो गया,
दाते दा दीदार दीदार मैनु हो गया,

हर दम रेह्न्दियाँ सोच विचारा कदो मैं बाबा नु सिंगी ले आवा,
लेके बाबे दे गल विच पावा नाम दा खुमार खुमार मैनु हो गया,
दाते दा दीदार दीदार मैनु हो गया,

हर दम रेह्न्दियाँ सोच विचारा कदो मैं बाबे नु पहुये ले आवा,
लेके बाबे दे चरनी पावा नाम दा खुमार खुमार मैनु हो गया,
दाते दा दीदार दीदार मैनु हो गया,

हर दम रेह्न्दियाँ सोच विचारा कदो मैं बाबे नु रोट ले आवा
लेके बाबे बाबे नु भोग लावा नाम दा खुमार खुमार मैनु हो गया,
दाते दा दीदार दीदार मैनु हो गया,
download bhajan lyrics (745 downloads)