मैनु चारे पासे रत्नो दा लाल दिसया

जोगियां दे कणा विच कच दिया मुंद्रा,
कच दिया मुंद्रा ते ॐ लिखियाँ,
मैनु चारे पासे रत्नो दा लाल दिसया,

वेख्या मैं दुनिया दा वाली गाऊया चार दा,
बोहड़ा थाले बैठा वाजा मोरा नु सी मारदा,
मैनु कमली नु पोथक काम्ल दिखया,
मैनु चारे पासे रत्नो दा लाल दिसया,

है सिर ते सुनेहरी ओहदे सोहन्दियाँ सी कुंडला,
पिरती दा मन चित मोहनदियां सी कुंडला,
जांदा उड़ दा हावा दे नाल दिखया,
मैनु चारे पासे रत्नो दा लाल दिसया,
download bhajan lyrics (57 downloads)