भगतो मेला लगाया गुफा ते नवे साल दा

भगतो मेला लगाया गुफा ते नवे साल दा,
बहेनो मेला लगाया है मेरे सिद्ध नाथ,

बाबा जी दे रोट चडवान दुरो संगता आइए,
चील मिल करदे मंदिर बाबे दे हर पास रुश नाइयाँ ,
पाप लो दर्शन रत्नो दे लाल दा,
भगतो मेला लगाया गुफा ते नवे साल दा,

बाबा जी नु दें वदाहियाँ सारे वरो वारि,
विच गुफा दे बैठा जोगी सब नु जावे तारी,
जोगी देख्या न उस ने कोई नाल दा,
भगतो मेला लगाया गुफा ते नवे साल दा,

इस मेले नु आप सजाया शिव भोले भंडारी,
बालक नाथ नु दिता वरदान सी पुजू दुनिया सारी,
सोनी कहंदा जोगी भगता नु तारदा,
पिंकी  कहंदा जोगी भगता नु तारदा,
निकी कहंदा जोगी भगता नु तारदा,
भगतो मेला लगाया गुफा ते नवे साल दा,

download bhajan lyrics (201 downloads)