तारण आ गई तारणहार

तारण आ गई तारणहार सब दे वैड़े करेगी पार ॥
भगता दे घर जगराता ॥ गूंजे जय जय कर
तारण जय हो जय हो...
तारण.......

भगता माँ दा भवन बनाया ॥
शारदा दे नाल उस न सजाया ॥
विच मैया दी मूरत लाई,विच दाती दी मूरत लाई,
करके हार सिंगर तारण
जय हो  जय हो
तारण आ गई.......

प्रिथमे आद गणेश मनाया ॥
माँ दे चरनी ध्यान लगाया ॥
रल मिल सरे भगत प्यारे ॥
करदे मंगला चार तारण
जय हो..... जय हो …….
तारण आ गई......

नूर चंन नालो माँ डा शोना ॥
भगता नू आज दर्शन होना ॥
रूह खुश होनी गौरव सब दी ॥
पौणा जदो दीदार तारण......
जय हो..... जय हो …….
तारण आ गई.....................

सिंगर-अमित शालू की
फगवाड़े वाले
मोबईल नंबर -9041597298 ,9815288616
download bhajan lyrics (765 downloads)