प्यारी लगदी ओ मिंजो

प्यारी लगदी ओ मिंजो कांगड़े दी माता,
ऊंचे ऊंचे किले उते प्यारी लगदी ओ मिंजो कांगड़े दी माता,

तिझो तो माता एहना फौजिया ने मनेया,
फौजिआ दी जान बचाई रखनी मिंजो कांगड़े दी माता
प्यारी लगदी ओ मिंजो कांगड़े दी माता.....

तिझो तो माता एहना भगता ने मनेया,
भगता दी लाज बचाई रखनी मिंजो कांगड़े दी माता
प्यारी लगदी ओ मिंजो कांगड़े दी माता.....

ऊंचे पर्वत वासा जे तेरा सबना दी आस पुजाइ रखनी,
मिंजो कांगड़े दी माता
प्यारी लगदी ओ मिंजो कांगड़े दी माता
download bhajan lyrics (812 downloads)