ਚਿਮਟਾ ਪੌਣਾਹਾਰੀ ਦਾ

ਚਿਮਟਾ ਪੌਣਾਹਾਰੀ ਦਾ
===============
ਚਿਮਟਾ, ਪੌਣਾਹਾਰੀ ਦਾ,
ਚਿਮਟਾ, ਦੁੱਧਾਧਾਰੀ ਦਾ ll

ਵੱਜੇ ਚਿਮਟਾ,,, ਬਾਬਾ ਜੀ ਪੌਣਾਹਾਰੀ ਦਾ l
ਵੱਜੇ ਚਿਮਟਾ,,, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੁੱਧਾਧਾਰੀ ਦਾ l
ਚਿਮਟਾ, ਪੌਣਾਹਾਰੀ ਦਾ ਜੀ*, ਚਿਮਟਾ ਦੁੱਧਾਧਾਰੀ ਦਾ l
ਵੱਜੇ ਚਿਮਟਾ,,,ਜੈ ਬਾਬੇ ਦੀ ll, ਬਾਬਾ ਜੀ,,,,,,,,,,,,

ਇਸ, ਚਿਮਟੇ ਦੀ, ਰਮਜ਼ ਹੈ ਗਹਿਰੀ l
ਦੇਖ ਕੇ, ਇਸ ਨੂੰ, ਕੰਬਦੇ ਵੈਰੀ ll,,
ਪੈਲਾਂ, ਪਾਉਂਦੇ, ਮੋਰ ਕਲਹਿਰੀ,
ਵੱਜੇ ਚਿਮਟਾ,,, ਬਾਬਾ ਜੀ,,,,,,,,,,,,

ਇਸ, ਚਿਮਟੇ ਨੇ, ਲੀਲਾ ਰਚਾਈ l
ਲੱਸੀ, ਰੋਟੀ, ਕੱਢ ਦਿਖਾਈ ll,,
ਦੇਖਦੀ, ਰਹਿ ਗਈ, ਰਤਨੋ ਮਾਈ,
ਵੱਜੇ ਚਿਮਟਾ,,, ਬਾਬਾ ਜੀ,,,,,,,,,,,,

ਇਸ, ਚਿਮਟੇ ਦੀ, ਅਜ਼ਬ ਹੈ ਮਾਇਆ l
ਗੋਰਖ, ਨਾਥ ਨੂੰ, ਇਸਨੇ ਹਰਾਇਆ ll,,
ਇਸ ਦਾ, ਭੇਤ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਪਾਇਆ,
ਵੱਜੇ ਚਿਮਟਾ,,, ਬਾਬਾ ਜੀ,,,,,,,,,,,,

ਚਿਮਟਾ, ਵੱਜਿਆ, ਗਰੂਣਾ ਝਾੜ੍ਹੀ l
ਕੀਤੀ, ਨਾਥ ਨੇ, ਮੋਰ ਸਵਾਰੀ ll,,
ਸੋਹਣੀ, ਬਣਿਆ, ਓਹਦਾ ਪੁਜਾਰੀ,
ਵੱਜੇ ਚਿਮਟਾ,,, ਬਾਬਾ ਜੀ,,,,,,,,,,,,

ਅਪਲੋਡਰ- ਅਨਿਲਰਾਮੂਰਤੀਭੋਪਾਲ
download bhajan lyrics (61 downloads)