मेरा सिंगियाँ वाला यार

लोकी लभदे विच संसार दे मैं दिल च वसाया ,
ओ मेरा सिंगियाँ वाला यार मैं हरदम कोल है पाया ,

बारा साल दे बाल ने दुनिया कमली किती,
तर गया भागा वाला जिहने एहदे नाम दी पीती,
ऐसा नाम खुमारी दा है रंग चड़ेया,
मेरा सिंगियाँ वाला यार  .....

अवे ता नि सिद्ध जोगी नु दुनिया मनदी,
गुरु गोरख दी सिद्ध जोगी ने आकड़ भन ती,
इक चिपी नाल तिन सो सठ चेला सी रजाईया,
मेरा सिंगियाँ वाला यार  

विच गुफा दे रहंदा ऐ सारे जग दा बाली,
छडके दुनिया दारी प्रीत जोगी नाल ला लाइ ,
दे नी सकदा जेह्डा सूखे नु चरना ला,
मेरा सिंगियाँ वाला यार  

ਲੋਕੀ ਲੱਭਦੇ, ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਦੇ, ਮੈਂ ਦਿਲ 'ਚ ਵਸਾਇਆ ll,
ਓ ਮੇਰਾ, ਸਿੰਗੀਆਂ ਵਾਲਾ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਹਰਦਮ, ਕੋਲ ਹੈ ਪਾਇਆ ll

ਬਾਰਾਂ ਸਾਲ ਦੇ, ਬਾਲ ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ, ਕਮਲੀ ਕੀਤੀ,
ਤਰ ਗਿਆ, ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ, ਜੀਹਨੇ ਏਹਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਪੀਤੀ ll
ਐਸਾ ਨਾਮ, ਖ਼ੁਮਾਰੀ ਦਾ ਹੈ, ਰੰਗ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ll,
ਓ ਮੇਰਾ, ਸਿੰਗੀਆਂ ਵਾਲਾ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਹਰਦਮ, ਕੋਲ ਹੈ ਪਾਇਆ ll

ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਨੀ, ਸਿੱਧ ਜੋਗੀ ਨੂੰ, ਦੁਨੀਆਂ ਮੰਨਦੀ,
ਗੁਰੂ ਗੋਰਖ ਦੀ, ਸਿੱਧ ਜੋਗੀ ਨੇ, ਆਕੜ ਭੰਨ੍ਹ ਤੀ ll
ਇੱਕ ਚਿੱਪੀ ਨਾਲ, ਤਿੰਨ ਸੌ ਸੱਠ, ਚੇਲਾ ਸੀ ਰਜਾਇਆ ll,
ਓ ਮੇਰਾ, ਸਿੰਗੀਆਂ ਵਾਲਾ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਹਰਦਮ, ਕੋਲ ਹੈ ਪਾਇਆ ll

ਵਿੱਚ ਗੁਫ਼ਾ ਦੇ, ਰਹਿੰਦਾ ਏ ਸਾਰੇ, ਜੱਗ ਦਾ ਬਾਲੀ,
ਛੱਡਕੇ ਦੁਨੀਆਂ,ਦਾਰੀ ਪ੍ਰੀਤ, ਜੋਗੀ ਨਾਲ ਲਾ ਲਈ ll
ਦੇ ਨੀ ਸਕਦਾ, ਜੇਹੜਾ ਸੁੱਖੇ ਨੂੰ, ਚਰਣੀ ਲਾਇਆ ll,
ਓ ਮੇਰਾ, ਸਿੰਗੀਆਂ ਵਾਲਾ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਹਰਦਮ, ਕੋਲ ਹੈ ਪਾਇਆ ll
ਅਪਲੋਡਰ- ਅਨਿਲਰਾਮੂਰਤੀਭੋਪਾਲ  


download bhajan lyrics (630 downloads)