मैं जिथे जिथे जावा गोपाल मेरे नाल

मैं जिथे जिथे जावा गोपाल मेरे नाल

श्याम ता मेरा गौआ चरावे,
मै बछड़ा बन जावा गोपाल मेरे नाल,
मै जिथे जिथे जावा गोपाल मेरे नाल....

श्याम ता मेरा बंसी बजावे,
मै राधा बन जावा गोपाल मेरे नाल,
मै जिथे जिथे जावा गोपाल मेरे नाल....

श्याम ता मेरा रास रचावे,
मै सखी बन जावा गोपाल मेरे नाल,
मै जिथे जिथे जावा गोपाल मेरे नाल...

श्याम ता मेरा होली खेले,
मै पिचकारी बन जावा गोपाल मेरे नाल,
मै जिथे जिथे जावा गोपाल मेरे नाल ............
श्रेणी
download bhajan lyrics (841 downloads)