मेरे सतगुरु सोहना हम दर्शन तेरा पाए

मेरे सतगुरु सोहना हम दर्शन तेरा पाए,
भगती दे रंग विच रंग जाए,
मेरे सतगुरु सोहना हम दर्शन तेरा पाए....

हारावाली माला मेरे दाता सोहने पाउंदे ने,
भगत प्यारे तेरे जयकरे लगांदे ने,
मेरे सतगुरु सोहना हम दर्शन तेरा पाए....

अरशा तो चल के ब्रह्मा विष्णु जी आए ने,
तेरे चरणा च सिर नू  झुकाये ने,
मेरे सतगुरु सोहना हम दर्शन तेरा पाए....

सोणी सोणी कार विच हारा वाले ओंदे ने,
भगत ओदे नाम दे जयकारे सोहने लांदे ने,
मेरे सतगुरु सोहना हम दर्शन तेरा पाए....

भगत प्यारे ओहदी महिमा नू गाउँदे ने,
तेरी सोहणी महिमा नू सब सुनांदे ने,
मेरे सतगुरु सोहना हम दर्शन तेरा पाए....
download bhajan lyrics (167 downloads)