प्यारी लगदी ओ मैनु शेरांवाली माता

प्यारी लगदी ओ मैनु शेरांवाली माता,
शेरांवाली माता भक्तो मेहरावाली माता,
प्यारी लगदी ओ मैनु.......

तैनु ता माता एना भक्ता ने मनेया,
भक्ता ने मनेया, भक्ता ने मनेया,
भक्ति दी लाज बचाई रखदी ओ मेरी शेरांवाली माता,
प्यारी लगदी ओ मैनु.......

तैनु ता माता एना सेवका ने मनेया,
सेवका ने मनेया, सेवका ने मनेया,
भक्ति दा रंग चढ़ाई रखदी ओ मेरी शेरांवाली माता,
प्यारी लगदी ओ मैनु.......

तैनु ता माता एना बच्चेयाँ ने मनेया,
बच्चेयाँ ने मनेया, बच्चेयाँ ने मनेया,
बच्चेयाँ दा मान वधाई रखदी ओ मेरी शेरांवाली माता,
प्यारी लगदी ओ मैनु.......

तैनु ता माता एना पुजारीयां ने मनेया,
पुजारीयां ने मनेया, पुजारीयां ने मनेया,
पुजारीयां ते मेहरा बरसाई रखदी ओ मेरी शेरांवाली माता,
प्यारी लगदी ओ मैनु.......

तैनु ता माता सारे देवतेयां मनेया,
देवतेयां मनेया सारे देवतेयां मनेया,
मंदिरा च रौनक लगाई रखदी ओ मेरी शेरांवाली माता,
प्यारी लगदी ओ मैनु.... ...

प्यारी लगदी ओ मैनु शेरांवाली माता,
शेरांवाली माता भक्तो मेहरावाली माता......
download bhajan lyrics (172 downloads)