माये नी माये तेरे सोने सोने

माँये नी माँये तेरे सोणे सोणे
मन्दिरा विचो दूर जांवा दिल ना करे
चरणां दे विच सारी जिन्दगी गुजार देयां
ईक पल होवा ना परे
माँये नी माँये....

जग तो की लैणा सारी दूनिया बेगानी
हर दिल विच भरी बईमानी ऐ
झूठा ससांर तेरा सच्चा दरबार
जिथे पापीया दे बेङे तरे
चरणां दे विच सारी जिन्दगी
गुजार देयां
ईक पल होवां ना परे
माँये नी माँये....

झूलदे ने लाल लाल झण्डे दरबार ते
कर दे कर्म दिन आजाणगे बहार दे
पिपली दी छाँ हुण गोदी विच बै जा माँ
ईक पल होवां ना परे
माँये नी माँये....

दर ऊते जगह दे बचङे निमाणे नु
मनंदा ना दिल हु घर वल जाण नु
शहर रगींला कोई बण जाऊ वसीला
जिथे दुख सारे होंदे ने परे
माँये नी माँये....ⓃⓈ

माँये नी माँये तेरे सोणे सोणे
मन्दिरा विचो दूर जांवा दिल ना करे
चरणां दे विच सारी जिन्दगी
गुजार देयां ईक पल होवा ना परे
माँये नी माँये तेरे सोणे सोणे
मन्दिरा विचो दूर जांवा दिल ना करे
दूर जांवा दिल ना करे
दूर जांवा दिल ना करे
दूर जांवा दिल ना करे
दूर जांवा दिल ना करे

जय जय माँ
download bhajan lyrics (764 downloads)