नित बेड़े तू करोड़ा दे तारनी ए

नित बेड़े तू करोड़ा दे तारनी ए, साडा वी माँ हाल पुछ लै,
नित बेड़े तू करोड़ा दे तारनी ए, साडा वी माँ हाल पुछ लै,
काज बिगड़े तू सबदे सवारदी ए, साडा वी माँ हाल पुछ लै,
नित बेड़े तू करोड़ा दे......

तुहियों दस कर्मा दे मारे किथे जाणगे,
चंगेया नु तारेंगी ते मंदे किथे जाणगे,
तुहियों दस कर्मा दे मारे किथे जाणगे,
चंगेया नु तारेंगी ते मंदे किथे जाणगे,
रोज दुखियां दे कष्ट निवार दी ए,
रोज दुखियां दे कष्ट निवार दी ए,
साडा वी माँ हाल पुछ लै, नित बेड़े तू करोड़ा दे......

गम जदो पैण पल्ले खुशी लूट जांदी ए,
ऐवे ही भरोसे दी माँ तार टूट जांदी ए,
कम जदो पैण पल्ले खुशी लूट जांदी ए,
ऐवे ही भरोसे दी माँ तार टूट जांदी ए,
ऐवे ही भरोसे दी माँ तार टूट जांदी ए,
अपने भगता नु अवाजा तू मारनी ए,
साडा वी माँ हाल पुछ लै, नित बेड़े तू करोड़ा दे......

जिवें पानी बिना हुँदा मछली दा हाल माँ,
तेरी मेहर बिना साडा जीना मुहाल माँ,
जिवें पानी बिना हुँदा मछली दा हाल माँ,
तेरी मेहर बिना साडा जीना मुहाल माँ,
तेरी मेहर बिना साडा जीना मुहाल माँ,
अपने भगता दी राह निहारदी ए,
साडा वी माँ हाल पुछ लै, नित बेड़े तू करोड़ा दे......

थोड़ा जेहा सुख सानु दे दे तू उधार माँ,
अपना तू निर्दोष प्यार बेशुमार माँ,
थोड़ा जेहा सुख सानु दे दे तू उधार माँ,
अपना तू निर्दोष प्यार बेशुमार माँ,
अपना तू निर्दोष प्यार बेशुमार माँ,
पांड पापीए दी तू सिर तो उतारनी ए,
साडा वी माँ हाल पुछ लै, नित बेड़े तू करोड़ा दे......
download bhajan lyrics (176 downloads)