चिटी चांदनी ते मारे लिष्कारे

चिटी चांदनी ते मारे लिष्कारे,
सोहना दर सतगुरा दा.....

दवारा गुरा दा सब तो सोहना,
सवर्ग वी इसदे वर्गा ना होना,
उत्थे लगदे ने अंबरा दे तारे,
सोहना दर सतगुरा दा,
चिटी चांदनी.........

गुरा दे दवारे दिया सोहनिया ने राहा,
हर पल चलदिया ठंडिया हवावा,
सानू मिल्या है सतुगुरु प्यारा,
सोहना दर सतगुरा दा,
चिटी चांदनी........
download bhajan lyrics (202 downloads)