मेरा भंगडे पान नु जी करदा

हो मेरा भंगडे पान नु जी करदा मेरी आंबे दे दरबार ते
मेरा भेटा गान नु जी करदा हो मेरी आंबे दे दरबार ते
हो मेरा भंगडे पान नु जी करदा

सदरा ते काभू किवे आवा जी करदा नचा ते गावा,
इह्नी सोहनी लगी जावे
जी करदा मैं नजारा लावा
मेरा जश्नन मनोन नु जी करदा मेरी आंबे दे दरबार ते

तेरे दित्ते दा मूल दाती भर नही सकदा मैं दाती,
जीवन मेरा सफल हो जावे तेरा दीद मिले जे दाती
मेरा छतर चडोन नु जी करदा मेरी आंबे दे दरबार ते

तेरा ही दिता मैं खावा दस की खाना भोग लगावा
किसे गल दी थोड न दाती तू दिता मैं मोज मनावा
माहि अवे सिफता नही करदा मेरी दाती दे दरबार ते
download bhajan lyrics (486 downloads)