बचेयाँ निमानिया दा मान रख ला

बचेयाँ निमानिया दा मान रख ला,
देके सहनु दर्श माये माँ आन रख ले,
मान रख ले ...

माँ कदे बच्या तो रूस दी नही,
केहड़ी गलो रुसी सहनु दसदी नही,
भुला बख्श साडा ख्याल रख ले,
बचेयाँ निमानिया दा मान रख ला,

गमवा वाली रात कदे मूकदी नही,
दुखा दी हनेरी कदे छडदी नही,
तेरे हाथ डोर साड़ी शान रख ले,
देके सहनु दरस आन रख ले,
बचेयाँ निमानिया दा मान रख ला,

होर किना रोवा हंजु मूक गये ने,
रो रो मेरी अखा च नही सुक गये ने,
कटा चाहे तार भावे जान रख ले,
देके सहनु दर्श माये आन रख ले,
बचेयाँ निमानिया दा मान रख ला,
download bhajan lyrics (89 downloads)