वीणो बाजे सांवरिया थारे नाम रो रे

कोनी नुगरा रे वाले काम रो रे ,
वीणो बाजे सांवरिया थारे नाम रो रे
नाम रो रे मोटा काम रो रे,
वीणो बाजे सांवरिया थारे नाम रो रे

सांवरा निम्ब री निम्बोली घनी खारी रे,
आम्बो फाटो नी केरी कारी रे
वीणो बाजे सांवरिया थारे नाम रो रे
कोनी नुगरा ….

सांवरा मापर तलवारो क्यूँ तानी रे,
तानी क्यूँ घाली पाची म्यान में रे,
वीणो बाजे सांवरिया थारे नाम रो रे,
कोनी नुगरा ….

सांवरा संतो ने बुलाया घना मान सु रे,
बाता करे रे पराया कान में रे,
वीणो बाजे सांवरिया थारे नाम रो रे,
कोनी नुगरा ….

सांवरा बाई मीरा री सुनलो विनति रे,
मारे भगवा री लज्या राखजो रे,
वीणो बाजे सांवरिया थारे नाम रो रे,

कोनी नुगरा रे वाले काम रो रे,
वीणो बाजे सांवरिया थारे नाम रो रे,
नाम रो रे मोटा काम रो रे,
वीणो बाजे सांवरिया थारे नाम रो रे,
श्रेणी
download bhajan lyrics (363 downloads)