सिद्ध जोगिया सुनहरी जटां वालिया

सिद्ध जोगिया सुनहरी जटां वालिया,
ओ सिद्ध जोगियां सुनेहरी जटा वालेया,
तू भगता दे बेड़े तारदा,
तू भगता दे बेड़े तारदा ओ सिद्ध जोगियां,

सिद्ध जोगिया सुनहरी जटां वालिया ,
तू भगता दे बेड़े तारदा ओ सिद्ध जोगियां,

ऊचे मंदिरा सुनेहरी झंडे झुल्दे,
ओ उचे मंदिरा सुनेहरी झंडे झुल्दे,
ओ लाल झंडा तेरे नाम दा,
ओ लाल झंडा तेरे नाम दा ओ जटा वालेया,

अज चिमटे नगाड़े ढोल वजदे,
ओ अज चिमटे नगाड़े ढोल वजदे,
ओ संगता दर नचियाँ,
ओ संगता दर नचियाँ ओ सिद्ध जोगियां,

आये चड के चड़ाइया दुरो चल के,
ओ आये चड के चड़ाइया दुरो चल के,
ओ बड़ा चा दर्शन दा,
ओ बड़ा चा दर्शन दा ओ सिद्ध जोगियां,

मैं ता सुनियाँ ऐ जग विच जोगियां
ओ मैं ता सुनियाँ ऐ जग विच जोगियां ,
ओ तेरे जेहा लाल कोई ना
ओ तेरे जेहा लाल कोई ना ओ सिद्ध जोगियां,

घर रतनो दे ग़ुआ तू चरा के,
ओ घर रतनो दे ग़ुआ तू चरा के
ओ किती बारा साल सेवा तू
ओ किती बारा साल सेवा तू ओ सिद्ध जोगियां,

सिद्ध जोगियां सुनेहरी जटा वालेया,
सिद्ध जोगियां सुनेहरी जटा वालेया,
तू भगता दे बेह्ड़े तारदा,
तू भगता दे बेह्ड़े तारदा,ओ सिद्ध जोगियां

ਸਿੱਧ ਜੋਗੀਆ, ਸੁਨਿਹਰੀ ਜਟਾਂ ਵਾਲਿਆ ll
*ਓ ਸਿੱਧ ਜੋਗੀਆ, ਸੁਨਿਹਰੀ ਜਟਾਂ ਵਾਲਿਆ ll
ਤੂੰ ਭਗਤਾਂ ਦੇ, ਬੇੜੇ ਤਾਰਦਾ l
ਤੂੰ ਭਗਤਾਂ ਦੇ, ਬੇੜੇ ਤਾਰਦਾ, ਓ ਸਿੱਧ ਜੋਗੀਆ l

(,,,,ਸਿੱਧ ਜੋਗੀਆ, ਸੁਨਿਹਰੀ ਜਟਾਂ ਵਾਲਿਆ xll,
ਤੂੰ ਭਗਤਾਂ ਦੇ, ਬੇੜੇ ਤਾਰਦਾ xll, ਓ ਸਿੱਧ ਜੋਗੀਆ,,,,)

ਉੱਚੇ ਮੰਦਿਰਾਂ, ਸੁਨਿਹਰੀ ਝੰਡੇ ਝੁੱਲਦੇ ll
*ਓ ਉੱਚੇ ਮੰਦਿਰਾਂ, ਸੁਨਿਹਰੀ ਝੰਡੇ ਝੁੱਲਦੇ ll
ਓ ਲਾਲ ਝੰਡਾ, ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦਾ l
ਓ ਲਾਲ ਝੰਡਾ, ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦਾ, ਓ ਜਟਾਂ ਵਾਲਿਆ,,,,,

ਅੱਜ ਚਿਮਟੇ, ਨਗਾੜੇ ਢੋਲ ਵੱਜਦੇ ll
*ਓ ਅੱਜ ਚਿਮਟੇ, ਨਗਾੜੇ ਢੋਲ ਵੱਜਦੇ ll
ਓ ਸੰਗਤਾਂ, ਦਰ ਨੱਚੀਆਂ l
ਓ ਸੰਗਤਾਂ, ਦਰ ਨੱਚੀਆਂ, ਓ ਸਿੱਧ ਜੋਗੀਆ,,,,,

ਆਏ ਚੜ੍ਹ ਕੇ, ਚੜ੍ਹਾਈਆਂ ਦੂਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ll
*ਓ ਆਏ ਚੜ੍ਹ ਕੇ, ਚੜ੍ਹਾਈਆਂ ਦੂਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ll
ਓ ਬੜਾ ਚਾਅ, ਦਰਸ਼ਨ ਦਾ l
ਓ ਬੜਾ ਚਾਅ, ਦਰਸ਼ਨ ਦਾ, ਓ ਸਿੱਧ ਜੋਗੀਆ,,,,,

ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਏ, ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਜੋਗੀਆ ll
*ਓ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਏ, ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਜੋਗੀਆ ll
ਓ ਤੇਰੇ ਜੇਹਾ, ਲਾਲ ਕੋਈ ਨਾ l
ਓ ਤੇਰੇ ਜੇਹਾ ਲਾਲ, ਕੋਈ ਨਾ, ਓ ਸਿੱਧ ਜੋਗੀਆ,,,,,

ਘਰ ਰਤਨੋ ਦੇ, ਗਊਆਂ ਤੂੰ ਚਰਾ ਕੇ ll
*ਓ ਘਰ ਰਤਨੋ ਦੇ, ਗਊਆਂ ਤੂੰ ਚਰਾ ਕੇ ll
ਓ ਕੀਤੀ, ਬਾਰਾਂ ਸਾਲ ਸੇਵਾ ਤੂੰ l
ਓ ਕੀਤੀ, ਬਾਰਾਂ ਸਾਲ ਸੇਵਾ ਤੂੰ, ਓ ਸਿੱਧ ਜੋਗੀਆ,,,,,

ਸਿੱਧ ਜੋਗੀਆ, ਸੁਨਿਹਰੀ ਜਟਾਂ ਵਾਲਿਆ ll
*ਸਿੱਧ ਜੋਗੀਆ, ਸੁਨਿਹਰੀ ਜਟਾਂ ਵਾਲਿਆ ll
ਤੂੰ ਭਗਤਾਂ ਦੇ, ਬੇੜੇ ਤਾਰਦਾ l
ਤੂੰ ਭਗਤਾਂ ਦੇ, ਬੇੜੇ ਤਾਰਦਾ, ਓ ਸਿੱਧ ਜੋਗੀਆ,,,,,
ਅਪਲੋਡਰ- ਅਨਿਲ ਰਾਮੂਰਤੀ ਭੋਪਾਲ
download bhajan lyrics (257 downloads)