पूजा करे संसार माँ तेरी पूजा करे

पूजा करे पूजा करे संसार माँ तेरी पूजा करे,

तेनु पूजन ब्रह्मा जी आये,
सरस्वती जी नु नाल ले आये,
बोलन जय जय कार माँ तेरी पूजा करे,
पूजा.........

तेनु पूजन विष्णू जी आये,
लक्ष्मी जी नु नाल ले आये,
बोलन जय जय कार माँ तेरी पूजा करे
पूजा........

तेनु पूजन राम जी आये
सीता जी नु नाल ले आये
बोलन जय जय कार माँ तेरी पूजा करे
पूजा.........

तेनु पूजन श्याम जी आये
राधा जी नु नाल ले आये
बोलन जय जय कार माँ तेरी पूजा करे
पूजा..........
download bhajan lyrics (743 downloads)