लब के लेयायिये श्याम नू

असि जोगन हुन्न बन जाइये
लब के लेयायिये श्याम नु

जे श्यामा तू गौवे चरावे
असि ग्वाले बन जाइये

जे श्यामा तू माखन खावे
असि मिश्री बन जाइये

जे श्यामा तू सूरज होवे
असि किरना बन जाइये

जे श्यामा तू चन्दा होवे
असि तारे बन जाइये

जे श्यामा तू दर्शन दिखावे
असि संगत बन जाइये
लब के लेयायिये श्याम नु
श्रेणी
download bhajan lyrics (739 downloads)