तू मोरछड़ी लहरादे प्रेम जगा दे

हे संवारे दीं दयाला तू ही मेरा नन्द गोपाल,
आज करदे ऐसा कमाल प्रेम रस चख लेनदे,
तू मोरछड़ी लहरादे प्रेम जगा दे गोपिया नु नाच लेनदे,

राधा न सही समज तू सहनु,
मीरा ता बन जाइए,
तेरे प्रेम हो दीवाने असी व् नाच्ये गाइए,
आज नाच ले पनजबिया दे नाल,
ओ तेरे संग हस लेन दे,
तू मोरछड़ी लहरादे प्रेम जगा दे गोपिया नु नाच लेनदे,

तेरा रूप सुहाना लगदा सबदे मन नु मोहनदा,
बंसी दा सुरु बड़ा सुरीला दिल दी कलि खिलोंदा,
सहनु प्यार है तेरे नाल ओ दिल विच वास लेन दे,
तू मोरछड़ी लहरादे प्रेम जगा दे गोपिया नु नाच लेनदे,...

नूर जॉली दे भजन लगा के नाच नाच रोनका लाइए,
प्रेम तेरे दी चडी खुमारी सब नु नाल नाचिए,
सहनु चढ़ गी दीवानगी तेरी दीवाने सहनु बने रहन दे,
तू मोरछड़ी लहरादे प्रेम जगा दे गोपिया नु नाच लेनदे,
download bhajan lyrics (790 downloads)