मुरली मनोहर गोपाला गोविन्द राधे गोपाला

मुरली मनोहर गोपाला ।
गोविन्द राधे गोपाला ॥

जय हरि काहना, जय हरि विठ्ठला ।
जय गोवर्धन गोपाला ॥

जय गिरिधारी, कुञ्ज बिहारी ।
श्याम मुरारी गोपाला ॥

गोपी वल्लभ, दीन दयाला ।
देवकी नंदन गोपाला ॥

हरे कृष्णा करे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे ।
हरे रामा हरे रामा, रामा रामा हरे हरे ॥
श्रेणी
download bhajan lyrics (1609 downloads)