हाथ करो गे ताह माँ फड लू गी बाह

हाथ करो गे ताह माँ फड लू गी बाह,
ठंडी ठंडी मेहरा वाली माँ करू गी छा,
हाथ करो गे ताह माँ फड लू गी बाह,

भगत ध्यानु माँ नु मनाया है
एहना हाथा नाल सोहना मंदिर बनाया है,
माँ दे भगता विच एहदी गल हुंडी है ता,
हाथ करो गे ताह माँ फड लू गी बाह,

एहना हाथा नाल तूसी ताड़ीया वजा लवो लो,
नाच नाच सारे माँ नु मना लावो,
जगराते विच ताड़ी वाजे खुश हुंडी मेरी माँ,
हाथ करो गे ताह माँ फड लू गी बाह,

हेर्री आज दर उते भेटा गा रहां,
सारी संगत कोलो हजारी लावा रह,
माँ मेरी दा दुनिया उते सबतो सच्चा ना,
हाथ करो गे ताह माँ फड लू गी बाह,
download bhajan lyrics (232 downloads)