मै माँ दे मन्दिर जाना

मै माँ दे मन्दिर जाना,
गड्डी रोक दे ड्रैवरा....

हाथ मेरे विच गन्गा जल गड्वा,
हा.................
हाथ मेरे विच गन्गा जल गड्वा,
मै माँ नू स्नान करोना, गड्डी रोक दे ड्रैवरा,
मै माँ दे मन्दिर जाना,
गड्डी रोक दे ड्रैवरा....

हाथ मेरे विच चन्दन कटोरी,
हाथ मेरे विच सिन्दूर दी डिबिया,
मै माँ नू तिलक लगाना, गड्डी रोक दे ड्रैवरा,
मै माँ दे मन्दिर जाना,
गड्डी रोक दे ड्रैवरा....


हाथ मेरे विच हार फ़ुल्ला दा,
मै माँ दे गले विच पाना, गड्डी रोक दे ड्रैवरा,
मै माँ दे मन्दिर जाना,
गड्डी रोक दे ड्रैवरा....

हाथ मेरे विच नारियल-चुनरी,
मै माँ दे दर ते चढ़ोना, गड्डी रोक दे ड्रैवरा,
मै माँ दे मन्दिर जाना,
गड्डी रोक दे ड्रैवरा....

हाथ मेरे विच हल्वा–पूरी,
मै माँ दा भोग लवोना, गड्डी रोक दे ड्रैवरा,
मै माँ दे मन्दिर जाना,
गड्डी रोक दे ड्रैवरा....

download bhajan lyrics (254 downloads)