कम चलदे रहण घर वसदे रहण

कम चलदे रहण घर वसदे रहण माँ तेरे प्यारेया दे,
चमकण किस्मत दे तारे तेरी अँख दे तारेया दे,

मिट्टी दे विच हथ पावण ओह मिट्टी हो जाये सोना,
पर तेरी कृपा दे बिन दाती कुझ वी तां नही होणा माँ,
तेरी कृपा रहे तेरी दया रहे नाल इनां दे सारेया दे,
चमकण किस्मत दे तारे तेरी अँख दे तारेया दे,
कम चलदे रहण घर वसदे रहण,
चमकण किस्मत दे तारे तेरी अँख दे तारेया दे,
कम चलदे रहण घर वसदे रहण....

तू चावे ते ककंर पत्थर बन जाये हीरे मोती ,
जग नु नुरो नूर करे माँ तेरी पावन जोती ,
मेले लगदे रहण ढोल वजदे रहण माँ तेरे जय कारेया दे,
चमकण किस्मत दे तारे तेरी अँख दे तारेया दे,
कम चलदे रहण घर वसदे रहण माँ,
चमकण किस्मत दे तारे तेरी अँख दे तारेया दे,
कम चलदे रहण घर वसदे रहण....

तेरेया बच्चेया दी हर इच्छा पल विच हो जाये पुरी माँ,
चचंल ते मजबुर है पर तेनु का दी मजबुरी माँ,
रखो सब दी लाज करो पूरे काज कर्मा दे मारेया दे,
चमकण किस्मत दे तारे तेरी अँख दे तारेया दे,
कम चलदे रहण घर वसदे रहण माँ,
चमकण किस्मत दे तारे तेरी अँख दे तारेया दे
कम चलदे रहण घर वसदे रहण....
download bhajan lyrics (828 downloads)