मिथिला में राम खेले होली

हो मिथिला में राम खेले होली मिथिला में.....

किन्न्का हाथ कनक पिचकारी,
अरे किन्न्का हाथ अबीर झोली मिथिला में,
हो मिथिला में राम खेले होली मिथिला में......

राम जी के हाथ कनक पिचकारी,
अरे सीता हाथ अबीर झोली मिथिला में,
हो मिथिला में राम खेले होली मिथिला में.....
श्रेणी
download bhajan lyrics (405 downloads)