नचदी नचदी आवा जे तु मेरा हो जाये

नचदी नचदी आवा जे तु मेरा हो जाये,
श्यामा जे तु मेरा हो जाये....

की करने तेरे महल चब्बारे,
वन विच कुटिया पावा जे तु मेरा हो जाये,
श्यामा जे तु मेरा हो जाये....

की करने तेरे गहने गट्टे,
तुलसी दी माला पावा जे तु मेरा हो जाये,
श्यामा जे तु मेरा हो जाये....

की करने मै हलवा पुरी,
घर घर अलख जगावा जे तु मेरा हो जाये,
श्यामा जे तु मेरा हो जाये....

की करने मै धीयां पुतर,
श्याम नु अपना बनावा जे तु मेरा हो जाये,
श्यामा जे तु मेरा हो जाये....

श्रेणी
download bhajan lyrics (200 downloads)