श्याम राधा दी गली विच फूल वेचदे

श्याम राधा दी गली विच फूल वेचदे,

मेरे फुला दा रंग लाल मैनु कहन्दे ब्रिज बाल,
मैनु  वेच लेंदे
श्याम राधा दी गली विच फूल वेचदे,

मेरे फुला दा रंग होर मैनु कहन्दे माखन चोर,
मैनु  वेच लेंदे
श्याम राधा दी गली विच फूल वेचदे,

मेरे फुला दा रंग नीला मैनु कहन्दे छैन छबीला,
मैनु  वेच लेंदे
श्याम राधा दी गली विच फूल वेचदे,

मेरे फुला दा रंग काला मैनु कहन्दे बंशी वाला,
मैनु  वेच लेंदे
श्याम राधा दी गली विच फूल वेचदे,
श्रेणी
download bhajan lyrics (308 downloads)