आले हो आले गणपती बाप्पा

आले हो आले गणपती बाप्पा,
आले हो आले गणपती बाप्पा,
दाही दिशांना, दाही दिशांना,
गुलाल उधलू चला,
आले हो आले गणपती बाप्पा,
आले हो आले गणपती बाप्पा,
कशी रंगांची उधळण रस्त्यावर,
पोर दौलत नाचती तालावर,
कशी रंगांची उधलण रस्त्यावर,
पोर दौलत नाचती तालावर,
बोला मोरया हो मोरया,
बोला मोरया हो मोरया....

फुलांची बरसात करू चला,
आले हो आले गणपती बाप्पा,
आले हो आले गणपती बाप्पा,
जोडी जोडीत फुगडी रंगली ग,
अन वाद्यांची संगत जमली ग,
जोडी जोडीत फुगडी रंगली ग,
अन वाद्यांची संगत जमली ग,
आज जल्लोष, आज जल्लोष धुंडित सारेजन,
आज जल्लोष धुंडित सारेजन,
नच नाचुनी बेभान होउ चला,
आले हो आले गणपती बाप्पा,
आले हो आले गणपती बाप्पा....

दुमदुमक ढोल हा वाजला,
कसा चौघडा मधेच झनानला,
दुमदुमक ढोल हा वाजला,
कसा चौघडा मधेच झनानला,
सात सुरात, सात सुरात सनई नादावली,
सात सुरात सनई नादावली,
झांजले झिम मस्तीत खेलू चला,
आले हो आले गणपती बाप्पा,
आले हो आले गणपती बाप्पा....

दाही दिशांना, दाही दिशांना,
गुलाल उधलू चला,
आले हो आले गणपती बाप्पा,
आले हो आले गणपती बाप्पा.....
श्रेणी
download bhajan lyrics (330 downloads)