मेरे श्याम लिया अवतार

ढोलिया वे ढोलिया ढोल बजा,
कोई चकमी बजा दे ताल, आज असी पाणा भंगड़ा,
मेरे श्याम लिया अवतार, आज असी पाणा भंगड़ा.....

भागा वाला दिन है आया,
माता यशोदा लल्ला जाया,
मेरे श्याम लिया अवतार, आज असी पाणा भंगड़ा....

आज दे दिन दिया होन बधाईया,
सारे ब्रिज विच खुशिया छाइया,
वेहड़ा भरिया संगता नाल, आज असी पाणा भंगड़ा....

नचा गावा खुशिया मनावा,
श्याम तेरे तो वारे जावा,
चल अर्षा तो आयी सरकार, आज असी पाणा भंगड़ा.....
श्रेणी
download bhajan lyrics (227 downloads)