ऐडी बंसरी कदे ना बजाई श्यामा

ऐडी बंसरी कदे ना बजाई श्यामा ऐडी बंसरी....

ऐडी बंसरी ते वृन्दावन बजाई,
सारी गोपिया दी निंदर गवाई श्यामा ऐडी बंसरी,
ऐडी बंसरी.........

ऐडी बंसरी ते गोकुल बजाई,
सारे गावाला दी निंदर गवाई श्यामा ऐडी बंसरी,
ऐडी बंसरी........

ऐडी बंसरी ते यमुना च बजाई,
सारी सखिया दा चीर चुराया श्यामा ऐडी बंसरी,
ऐडी बंसरी.........

श्रेणी
download bhajan lyrics (260 downloads)