ॐकार स्वरुपा

ॐकार स्वरुपा, सद्गुरु समर्था,
अनाथाच्या नाथा, तुज नमो, तुज नमो,
तुज नमो, तुज नमो, तुज नमो....

नमो मायबापा, गुरुकृपाघना,
तोडी या बंधना मायामोहा,
मोहोजाल माझे कोण नीरशील,
तुजविण दयाला सद्गुरुराया,
तुज नमो, तुज नमो, तुज नमो.....

सद्गुरुराया माझा आनंदसागर,
त्रैलोक्या आधार गुरुराव,
गुरुराव स्वामी असे स्वयंप्रकाश,
ज्या पुढे उदास चंद्र, रवी,
रवी, शशी, अग्नि, नेणती ज्या रुपा,
स्वप्रकाशरुपा नेणें वेद,
तुज नमो, तुज नमो, तुज नमो…….

एका जनार्दनी गुरुपरब्रम्ह,
तयाचे पै नाम सदा मुखी,
तुज नमो, तुज नमो, तुज नमो,
ॐकार स्वरुपा, सद्गुरु समर्था,
अनाथाच्या नाथा, तुज नमो, तुज नमो,
तुज नमो, तुज नमो, तुज नमो…..
श्रेणी
download bhajan lyrics (257 downloads)