श्री मन नारायण नारायण हरि हरि

श्री मन नारायण नारायण हरि हरि,
श्री मन नारायण नारायण हरि हरि,
तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि,
तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि,
भज मन नारायण नारायण हरि हरि,
भज मन नारायण नारायण हरि हरि।

श्री मन नारायण नारायण हरि हरि
श्री मन नारायण नारायण हरि हरि
तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि,
तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि,
श्री मन नारायण नारायण हरि हरि,
श्री मन नारायण नारायण हरि हरि।

लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि,
बोलो नारायण नारायण हरि हरि,
भजो नारायण नारायण हरि हरि,
भजो नारायण नारायण हरि हरि,
श्री मन नारायण नारायण हरि हरि,
तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि ।
भज मन नारायण नारायण हरि हरि

सत्य नारायण नारायण हरि हरि
जपो नारायण नारायण हरि हरि।
भज मन नारायण नारायण हरि हरि

विष्णु नारायण नारायण हरि हरि
जपो नारायण नारायण हरि हरि।
तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि ।
भज मन नारायण नारायण हरि हरि

बदरीनारायण नारायण हरि हरि
तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि ।
भज मन नारायण नारायण हरि हरि

ब्रह्म नारायण नारायण हरि हरि
तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि ।
भज मन नारायण नारायण हरि हरि

चन्द्र नारायण नारायण हरि हरि
तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि ।
भज मन नारायण नारायण हरि हरि
download bhajan lyrics (411 downloads)