दरबार मैया दे आके जयकारा लाना चाहिदा

दरबार मैया दे आके जयकारा लाना चाहिदा,
दरबार मैया दे आके जयकारा लाना चाहिदा।

माँ मेरी दा भवन रंगीला,
हो रही ऐथे नाम दी लीला,
सब दीया आसा पूरिया करदी,
विशवास होना चाहिए दा,
दरबार मैया दे आके जयकारा लाना चाहिदा॥

जद मैया दी ज्योत है जगदी,
सबना नू बड़ी प्यारी लगदी,
ज्योता दे विच मैया जी दा,
दीदार होना चाहिए दा,
दरबार मैया दे आके जयकारा लाना चाहिदा॥

माँ मेरी दे आये नराते,
शेरावाली दे आये नराते,
घर घर होंदे ने जगराते
दर मैया दे आके भगतों नचना गाना चाहिदा,
दरबार मैया दे आके जयकारा लाना चाहिदा॥

माँ मेरी दे भरे भण्डारे,
शेरावाली दे भरे भण्डारे,
झोलिया भर लो भगतों सारे
दर मैया दे आके भगतों नचना गाना चाहिदा,
दरबार मैया दे आके जयकारा लाना चाहिदा॥
download bhajan lyrics (350 downloads)