मीरा मेरा श्याम मेरा श्याम करदी

मीरा मेरा श्याम मेरा श्याम करदी बीच जंगलामादे,
ओ ते किसे कोलू भी निहो डरदी बिच जंगलामादे॥

निकी जेई मीरा ने लगन लगाई,
श्याम दे नाल मीरा आप विहाई,
फोटो गले नाल लाई लाई रखदी,
बिच जंगलामादे.....

राणा ने पेजेया जहर पयाला,
अमृत कर मीरा पी ओ डाला,
ओ ते मन्दिरा च जाई जाई नचदी,
बिच जंगलामादे.....

राणा ने भेजी नाग पिटारी
मीरा नू मिल गये ने कृष्ण मुरारी
ओ ते साधुआ च जाई जाई नचदी
बिच जंगलामादे.....

राणा ने मीरा नू घरो बार कढ़या
रखेया भरोसा मीरा दिल नहिओ छड्या,
फोटो गले नाल लाई लाई रखदी,
बिच जंगलामादे,
मीरा मेरा श्याम मेरा श्याम करदी बीच जंगलामादे,
ओ ते किसे कोलू भी निहो डरदी बिच जंगलामादे॥
श्रेणी
download bhajan lyrics (383 downloads)