आवागे हर साल बाबा जी तेरे आवागे

आवागे आवागे हर साल बाबा जी तेरे आवागे
पावागे पावागे दर भंगडे बाबा जी तेरे पावांगे,

चेत महीने चाला आया मन दर्शन नु है ललचाया
असी चल आइये दरबार बाबा जी तेरे आवागे

हेठ गरुने लाके ताड़ी जपदे प्रभु दी महिमा प्यारी
तुसी दो संगता नु प्यार बाबा जी तेरे आवा गे

श्रधा दे नाल रोट बनाइए दर ते आके भोग लगाई ये
नाडा घड वाला होया निहाल बाबा जी तेरे आवागे
download bhajan lyrics (220 downloads)