दर ते बिछाया तेरे पल्ला

दर ते बिछाया तेरे पल्ला ओ शंकरा दर ते बिछावां तेरे पल्ला ,

मेरे भोलेया दर ते बिछावां तेरे,
जे मैं तैनूं सतगुरु मनेया,
नाले मनेया अल्लाह, मेरे भोलेया दर ते बिछावां,
तेरे पल्ला मेरे शंकरा दर ते बिछावां तेरे पल्ला

हाथ मेरे विच गंगा जल गढ़वा,
तैनूं लबदी फिरदी भोले तैनूं लबदी फिरदी,
जे मैं तैनूं स्नान करावां -२ जे तू मिल जाए कल्ला
मेरे शंकरा दर ते बिछावां तेरे पल्ला
मेरे भोलेया दर ते बिछावां तेरे पल्ला
जे मैं तैनूं सतगुरु मनेया.

हाथ मेरे विच फुलां वाली टोकरी,
तैनूं लबदी फिरदी भोले तैनूं लबदी फिरदी,
जे मैं तैनूं हार पहनावां -२ जे तू मिल जाए कल्ला
मेरे शंकरा दर ते बिछावां तेरे पल्ला
मेरे भोलेया दर ते बिछावां तेरे पल्ला
जे मैं तैनूं सतगुरु मनेया.

हाथ मेरे विच केसर रोली,
तैनूं लबदी फिरदी भोले तैनूं लबदी फिरदी,
जे मैं तैनूं तिलक लगावां -२ जे तू मिल जाए कल्ला
मेरे शंकरा दर ते बिछावां तेरे पल्ला
मेरे भोलेया दर ते बिछावां तेरे पल्ला
जे मैं तैनूं सतगुरु मनेया.

हाथ मेरे विच भांग धतूरा,
तैनूं लबदी फिरदी भोले तैनूं लबदी फिरदी,
जे मैं तैनूं भोग लगावां -२ जे तू मिल जाए कल्ला
मेरे शंकरा दर ते बिछावां तेरे पल्ला
मेरे भोलेया दर ते बिछावां तेरे पल्ला
श्रेणी
download bhajan lyrics (105 downloads)