सोने लगदे ने नागा वाले हार भोल्या

सोने लगदे ने नागा वाले हार भोल्या
एना नागा ने कर्म कमा लिया भोले बाबा ने गल विच पा लया
एना नागा तो जावा बलिहारि भोल्या

एना चंदा ने कर्म कमा लिया भोले बाबा ने गल माथे पे सजा लिया  
एना चंदा तो जावा बलिहारि भोल्या

एना गंगा ने कर्म कमा लिया भोले बाबा ने गल जटा मे बसा लिया  
एना गंगा तो जावा बलिहारि भोल्या

एना नंदी ने कर्म कमा लिया भोले बाबा ने चरणॉ मे बिठा लिया  
एना नंदी तो जावा बलिहारि भोल्या

एना गणपत ने कर्म कमा लिया भोले बाबा ने गोदी मे बिठा लिया  
एना  गणपत तो जावा बलिहारि भोल्या


एना गौरा ने कर्म कमा लिया भोले बाबा ने बाजु मे बिठा लिया  
एना  गौरा तो जावा बलिहारि भोल्या
सोने लगदे ने नागा वाले हार भोल्या
श्रेणी
download bhajan lyrics (610 downloads)