माँ रंग सहनु चड़ गये तेरे दर दे

कर रेहमता खजाने माँ ने भरते,
माँ रंग सहनु चड़ गये तेरे दर दे,

साड़ी भी तू सुन फरयाद दातिये
डूबे होये वेहड़े ला ते पार दातिये,
अज मोजा ने मोजा सादे घर ते
माँ रंग सहनु चड़ गये तेरे दर दे,

ठंडिया हवावा तेरे दर दातिये बचेया ते मेहरा देवे कर दातिये,
बैठे शीश माँ दर धर के
माँ रंग सहनु चड़ गये तेरे दर दे,

हो गोरी ननी दोने तेरे लाल दातिए,
दर तेरे औंदे हर साल दातिये,
आउंदा मंगत चडाईया दर चड के
माँ रंग सहनु चड़ गये तेरे दर दे,
download bhajan lyrics (17 downloads)