लाला नै माखन भावे रे लाला नै मिश्री भावे रे

लाला नै माखन भावे रे लाला नै मिश्री भावे रे

शिरो धराउँ, श्रीखंड धरु नै सुतरफेनि सही
ऊपर ताजा घी धरु पण, माखन जेवा नहीं
लाला नै माखन भावे रे लाला नै मिश्री भावे रे

ज़ात ज़ात ना मेवा धराउँ नै, दूध शाकर नै दही
भांत भांत ना मेवा धराउँ नै, दूध शाकर नै दही
छपन भोग सामग्री धरु पर,  माखन जेवा नहीं
लाला नै माखन भावे रे लाला नै मिश्री भावे रे

एक गोपीये जम वानु किधु नै, थाल परसी अभी रही,
भांत भांत नी भाजी धरु पर, माखन जेवा नहीं
लाला नै माखन भावे रे लाला नै मिश्री भावे

एक गोपीये माखन धर्यो नै, हाथ जोड़ी अभी रही
दीना नाथ रिझ्या त्यारे, नाच्या थई थई थई
लाला नै माखन भावे रे लाला नै मिश्री भावे
श्रेणी
download bhajan lyrics (563 downloads)