रत्नो दिया गौआँ कोण चारे

तेरे बिना बिना , तेरे बिना बिना
तेरे बिना नाथा देया  नाथा रत्नो दिया गौआँ  कोण चारे
लस्सी रोटियां कड दिखान लई , दस चिमटा बोहड़ च  कोण मारे

शिव शंकर तो पार्वती था , अमर कहानी कोण सुने
दत्तातरे दा बनजा चेला  चौ कुटा दा ब्रह्मण करे
अघोरी राक्षश वर्गीया , नू पा सीदे राहे कोण तारे
 
ओसर गऊ दा दूथ चुयाके , गोरख दे चेले कोण रजावे
मोर सवारी करके  बाबा , हवा च उडारी कोण लगावे
बाबे भरथरी नाल बैठ के  , भगता नू दस  कोण तारे  

तेरे भगत पयारे जोगी , ओण  द्वारे सारे जोगी
रोट  अते परशाद लियांदे , बोलन जय जय कारे जोगी  
रोहित ते सुखराज दे दुखड़े तेरे बाजो  कोण हरे
   
      सिंगर  रोहित हरदिल
         98557  26152
         81467  00582  
download bhajan lyrics (546 downloads)