रूप रब दा लगदा नहीं

रूप रब दा लगदा नहीं जेहड़ा जोगी पिंड़ विच आया,
तनु चल दिखावा नी ओहनू रतनो ने लाल बनाया ,

ओहदे गल विच सिंगी आ नी नाले बाह विच पाई झोली,
ओहदा मुखड़ा चन वरगा नहीं नाल तकनी भोली भोली,
पैरा विच पउये ने नाले चिमटा हाथ सजाया,
रूप रब दा लगदा नहीं जेहड़ा जोगी पिंड़ विच आया,

ओहदे बोल प्यारे ने हुंडियां जो मिशरी दिया डलियाँ,
जेहड़े राह तो लांग जंदानी नाले फूल खिलदे नाले कलियाँ,
नूर चेहरे उते एहना आ करमा वाली दा जाया
रूप रब दा लगदा नहीं जेहड़ा जोगी पिंड़ विच आया,

नी ओ बोहड़ा थले नी बैठा रेह्न्दा धुना ला के,
तेरी रंगियां जटावा दे नी दुःख टूट दे दर्शन पाके,
मेरे वीरे पिरती  ने ओहदे चरनी शीश झुकाया,
रूप रब दा लगदा नहीं जेहड़ा जोगी पिंड़ विच आया,
download bhajan lyrics (698 downloads)