मैं चलागा तेरे नाल झंडा मैं चकना

चल भगता चल माता जी दे चलिए ,
छड चलिए घर बार अपना,
मैं चलागा तेरे नाल झंडा मैं चकना,

जेहने भी जाना आज होके तयार वे,
बन जाओ मैया जी दा इको परिवार बई,
इकठे होक सारेया ने नचाना न्चोना एह ख़ुशी दे मोके ते पीछे नही हटना,
मैं चलागा तेरे नाल झंडा मैं चकना,

ढोल वाले ढोला नु  ब्जौंदे ओथे जान गे,
भगत जयकारे जेह्दे लौंदे ओथे जान गे,
पार कर गी ओहना भगता नु आपे,
जिह्ना भगता ने मैया जी दा नाम जपना,
मैं चलागा तेरे नाल झंडा मैं चकना,

सुखी वसदा सारा संसार माई द्वा
अज अपने ते होया उपकार माँ दा,
उचे उचे मंदिरा नु उचियाँ चडाईया,
टेडे मेढे राव च भी नहियो थकना
मैं चलागा तेरे नाल झंडा मैं चकना
download bhajan lyrics (639 downloads)