भेटा गावा ते सजाया होये दरबार नि माये

भेटा गावा ते सजाया होये दरबार नि माये,
तेरे दर ते मैं आवा सालो साल नि माये,
भेटा गावा ते सजाया होये दरबार नि माये,

मेहँदी लेके मैं आवा लालो लाल नि माये,
हथि ला ले ते होजा तू तयार नि माये,
भेटा गावा ते सजाया होये दरबार नि माये,

चुडा लेके मैं आवा लालो लाल नि माये,
बाली पा ले तू होजा तयार नि माये,

मेरी माँ दा चुडा निखड़ेया,
खडआया खडवा चुडा जम्मू शहर तो आया,
मेरी माँ में हथ विच पाया चुडा निखर गया,

चुडा लेके मैं आवा लालो लाल नि माये,
हथि पा ले ते होजा तू तयार नि माये,
भेटा गावा ते सजाया होये दरबार नि माये,

चोला लेके मैं आवा लालो लाल नि माये,
गल विच पा ले ते होजा लालो लाल नि माये,
भेटा गावा ते सजाया होये दरबार नि माये,

चुनरी लेके मैं आवा घोटे दार नि माये,
सिर ले लै ते भेजा साडे नाल नि माये,
भेटा गावा ते सजाया होये दरबार नि माये,

तेरे दर ते मैं आवा सालो साल नि माये,
भेटा गावा ते सजाया होये दरबार नि माये,
download bhajan lyrics (768 downloads)