जोगी रखले तू सेवादार

जोगी रखले वे रखले जोगी रखले तू सेवादार,
मैनु अपने तू चरना च रखले कर सेवा पावा तेरा प्यार,

मंदिर सजावा जोगी जी जान लाके हां,
करा तेरी आरती हा मैं ज्योत नु जगा के,
मैनु तक ले तू कला मैनु तक ले तू इक वार,
मैनु रखले वे ,मैनु रखले वे सेवादार,

पूजा तेरी करा होके भगति च लीं वे,
सच्चा है भगत तेरा कर ले यकीन वे,
नहियो छड़ना छडोना नहियो छड़ना तेरा दरबार,
मैनु अपने तू चरना च रखले कर सेवा पावा तेरा प्यार,

चित करे हर वेले करा गुण गान वे,
सारी उम्र तेरे कोल ही बितावा वे,
साहनु लगदा लगदा साहनु लगदा साहनु लगदा झूठा संसार ,
जोगी रखले वे रखले जोगी रखले तू सेवादार,
श्रेणी
download bhajan lyrics (692 downloads)