भगत प्यारे जय जय बोलदे डमरू शिवा दा जद वजेया

भगत प्यारे जय जय बोलदे डमरू शिवा दा जद वजेया,

डमरू शिवा दा ऊंचा मन दा प्यार नु,
सारिया तो बुरा मने किते हंकार नु,
किसे नु न दुःख जो पौंछावादा भगता च ओहि रेह्न्दा सजेया,
भगत प्यारे जय जय बोलदे डमरू शिवा दा जद वजेया,

डमरू शिवा दा इकला ज्ञान दियां दसदा,
लालच च दा नाग सच सबर नु धस दा,
पाप दी माया नु थले झूठ दे बोहता चिर जांदा नहीं कजेया,
भगत प्यारे जय जय बोलदे डमरू शिवा दा जद वजेया,

डमरू शिवा दा नशा भगति दा डोल्दा,
जेहड़ा एहनु पीवे सारी ज़िंदगी न ढोलदा
पी के आज ख़ुशी विच झूम दा मंगन हज़ूर फिर रजिया,
भगत प्यारे जय जय बोलदे डमरू शिवा दा जद वजेया,
श्रेणी